Gümrük Bilgileri

İhracat belgeleri gereklilikleri
Bütün uluslararası gönderilerde, bütün ihracat belgeleri (ticari fatura, vs.) istenmektedir.     Bazi evrak gönderileri ticari faturaya ihtiyaç duymaz. Ayrintılar içinTransnet Kurye ofisinizle temasa geçebilirsiniz.

Transnet Kurye gümrük komisyoncuları karmaşık ticari gönderiler konusunda deneyimlidir. Gönderi verilerinin elektronik iletimi gümrükleme işleminin hızlandırılmasına yardımcı olmaktadır. Harç ve/veya vergi ödemelerinin sizin adınıza ödenmesi, gönderilerinizin gümrükte takılmasını önler. Gümrükleme işlemlerini hızlandırmak için Transnet Kurye, harç, vergi ve diger resmi masrafları mükellef adına önceden ödeyebilir.
Türkiye’ye yapılan ithalatlarda, sizin adınıza bu tür bir ödeme yapılırsa, ödemenin %2′si tutarında, ya da eğer bu tutar daha az ise, en az 10 ABD Dolari ücret alınır.

Ticari fatura nasıl hazırlanır
Ticari veya proforma faturadan hangisi mevcutsa ondan üç kopya (bir orijinal iki kopya) hazırlayın. Sağ tarafta gösterilen bilgiler sağlanmalıdır ve gideceği ülkenin dilinde veya Ingilizce olmalıdır.

1- Gönderenin ismi ve adresi, adres etiketindeki gibi olmalıdır. Ilgili kişiyi ve telefonunu, teleks/faks numarasını ekleyin.
2- Alıcının ismi ve adresi, ilgili kişi, adres etiketinde gösterilen gibi gideceği ülke ve posta kodu… v.s. Eğer mümkünse, vergi hesap numaralarını (örneğin KDV) ve diger mali kayıt kodlarını örneğin Gümrük Kayıt Numaralarını yazın.
Hızlı teslimatı garanti etmek için, ilgili kişi, telefon ve teleks/faks numaraları eklenmelidir.
3- Fatura tarihi,
4- Eğer mümkünse, alım sipariş numarası,
5- Eğer alıcıdan farklıysa, ithal edenin adresi, ilgili kişi ve telefon/faks numarası eklenmelidir.
6- Gönderideki her maddenin birim sayısı.
7- Her birimin hangi malzemeden imal edildiğini de içeren birimin tam açiklamasi. Özel açıklamalar, örneğin “9 mm çelik civata” gibi, verin. “Yedek Parça”, “Elektrikli parça” gibi genel terimler kullanmaktan kaçının. Eğer biliniyorsa, Harmonize Gümrük Tarife Kodunu (GTIP) ekleyin.
8- Mense ülke (nerede imal edildigi veya üretildigi).
9- Para birimi de dahil sekilde her maddenin birim fiyatı.
10- Her birimin, para birimi de dahil sekilde toplam değeri.
11- Gönderi için toplam taşıma ücretleri. Eğer mümkünse ayrı ayrı miktarlar olarak yazılmalıdır.
a) taşıma ücretleri
b) sigorta (beyan edilen değer) ücretleri
Tasima ücretlerini ve beyan edilen deger ücretlerini belirlemek için Transnet Tarife Kılavuzuna bakabilirsiniz.
12- Gönderinin, ödeme için para birimini de içeren toplam değeri. Gümrük mevzuatları bütün gönderiler için bir değerin belirtilmesini gerektirir.
Ticari değeri olmayan maddeler için, en azından o maddenin üretilmesinin maliyetine eşit olacak şekilde bir en düşük değer belirtilmelidir. Değerin yanına “Value for Customs Purposes Only” yazın.
13- Faturada, hangi ücretlerin toplam değere eklendigini gösteren satış kuralları. Örneğin C.I.F. (Mal bedeli, Sigorta, Navlun).
14- Gönderideki paket sayısı.
15- Gönderinin toplam ağırlığı.
16- Gönderenin imzası. Aynı zamanda basılı ismi.
Eğer ticari bir iş için degilse, ihracat için bir sebep belirtin örnegin, tamirden geri dönen, numune, hediye, vs. gibi.

Not: Beyan edenin orjinal imzası fatura üzerinde bulunmalıdır.